Hvad betyder AUMO/KUMO/KMO?

AUMO
er en halmkedel med akkumuleringsvand rundt om brændkammeret.
Bag kedlen er der et manøvrerum, hvor alle de tekniske installationer er udført.
Kedeltypen adskiller sig ved at byggeformen er meget lav, hvilket giver mulighed for at passe kedlen ind
i nærheden af de fleste bygninger.
Den lave byggeform betyder, at AUMO kedlerne ikke kan levere varme direkte ind i højere bygninger.
For at kompensere for den manglende højde, kan der indbygges en varmeveksler i manøvrerummet.

KUMO
er en halmkedel med akkumuleringstank og ekspansionsbeholder, bygget som et selvstændigt hus til
udendørs opstilling.
Bag kedlen under tanken er der et manøvrerum, hvor alle de tekniske installationer er udført.
Denne byggeform er forholdsvis høj med deraf følgende mulighed for at levere varme, direkte ind i
forholdsvis høje bygninger.
 
KMO
er en halmkedel med manøvrerum bag kedlen, hvor alle de tekniske installationer er udført.
Kedlen har så en separat akkumuleringstank liggende eller stående bag kedlen.
Den stående akkumuleringstank giver de fordele der gælder for KUMO kedlerne, og de liggende tanke giver
de fordele der gælder for AUMO kedlerne.
En særskilt fordel ved de stående akkumuleringstanke er evnen til at lagdele vandet.
Ved en lagdeling af vandet får man en høj fremløbstemperatur indtil tanken er næsten tømt for varmt vand.
Dette er en stor fordel ved tørreri drift og andre applikationer som feks. kyllingestalde, hvor man ønsker høj
fremløbstemperatur.

Grafiki