Faust automatiske halmfyr

   

Faust automatiske halmfyr type Bio-Flow II 200 til 1500 kW er bygget over samme grund læst som Faust bio-Flow II til flis og træpiller, men luft indblæsning og brændselets og askens bevægelse i kedlen er udført med et specielt udviklet skrabestangssystem der tvinger brændsel og aske igennem forbrændingszonen . Det er vigtigt at luften ikke blæser direkte ind i halmen for at undgå eksplosive forbrændinger med den hurtigt forgassende halm og det er vigtigt for ikke at få høje temperaturer inde i det brændede halm. Hvis Halmen brændes på en trapperist isolerer trappen for afstråling af varme nedad til, med sintringer af asken til følge. I Faust bio-Flow II straw kan asken afstråle sin varme til kølede flader nedad til og luften tilsættes henover overfladen af halmen. Det giver minimum af sintringer og forbrænding ved høj temperatur henover halmen. Den tvungne brændsels og aske bevægelse sikre at opholdstiden for asken i den varme zone ikke bliver for lang. Det giver også lav sintringstendens.

 

Faust halmrivere.

   

Faust halmrivere er konstruerede til at rive bigballer 122x130x250 cm og 122x90x250 cm og optimalt dosere halmen til en kontinuert og modulerende forbrænding i en automatisk halmkedel i størrelsen fra 200 kW til ca. 8 MW.

Det er afgørende for funktionen i en automatisk halmkedel at doseringen af brændsel er jævn, da den oprevne halm er meget hurtigt forgassende. En lille unøjagtighed i doseringen vil afstedkomme hurtigt svingende forbrændings intensitet med overiltning eller underiltning til følge. Sammen med Faust Bio-Flow kedlerne, og specieltudviklede snegle til halm, udgør de derved et automatisk halmfyr. 

Faust riverne er designet med 2 stk. vertikalt monterede tromler, som kører hver sin vej rundt om egen akse. Til forskel fra horisontalt monterede tromler, som typisk køre samme vej rundt, opnås den fordel, at tromlerne river hver sin vej i presseslagene i ballerne. I teorien fjerner det muligheden for at et presseslag rives fri, med doseringsproblemer til følge og i værste fald drift stop. Tromlerne luder også bagover mod ballerne med en forskydning mellem top og bund, typisk lidt større end et presseslag, hvilket betyder, at der løbende rives i mere end et presseslag ad gangen. 
Tromlerne er forsynet med specielt hærdede tænder og knive som, hhv. river halmen ud af ballerne, og skærer snorene op i mindre stykker.

 

Faust halmrivere er bestykket med frekvensomformere på alle motorer. Faust BM styringen sørger for, at opriverydelsen tilpasser sig kedlens behov kontinuerligt og modulerende. Via Faust BM styringen kan riveren, ligesom kedlerne, følges løbende på Internettet af både kunde og Faust. Herved gives også mulighed for at modtage SMS service informationer og alarmmeddelelser på mobiltelefonen.

Faust halmrivere kan leveres med halmbaner af forskellig længde, eller sammenbygges med en Faust automatisk kran med balletang, som anvender samme type Faust BM styring, som kedler og river, og derved får samme servicemuligheder til rådighed.

Transport af reven halm

Reven halm kan transporteres med luft eller i snegle. Faust håndterer begge typer transport. Faust sneglene er udviklet til at transportere halm og udløbene er udført så den revne halm kan falde un af sneglene i toppen, selvom sneglene er ophængt i lejer både i bund og top. Den sikre lejring af snegle giver næste lydløs drift. Ved større halm mængder som f.eks. ved halmpille produktion kan sneglene laves som dobbeltsnegle. Snegletransport af halm kan have store fordele mht. dosering når det udnyttes rigtigt som det gøres af Faust. Ved at halmriver og snegle følges af i ydelse vil halm fyldningen i sneglene være ens uafhængig af ydelse og der ved kan halm doseringen hurtigt tilpasses forbrændings kravet. Hvis forbrændingen fordre at halm leverancen til forbrændingen stoppes momentant, vil snegle stoppe og dermed stopper halm leverancen til forbrændingen.

Reven halm kan også transporteres i en luftstrøm som genereres ved at en blæser suger i et rørsystem. Halmen tages ud af luftstrømmen vha. en cyklon. Lufttransporten har fordel af ikke at være lige så afhængig af placering af kedel og halmriver i forhold til hinanden som snegle transporten er.

 

 

 

Grafiki