Når et manuelt fyret halmfyr vælges, tager man udgangspunkt i maksimal effektbehov på den koldeste eller mest varmekrævende dag.
Effektkravet ganges med 24 timer, hvorved man finder energimængde pr. døgn.
Den fundne energi mængde skal så kunne klares med en, to eller maksimalt tre fyringer pr. døgn.
Tre fyringer pr. døgn må anses som meget, men det skal afvejes med risikoen for, at den maximale fyring indtræffer og hvor ofte det kan ske.
En fyring kan foretages med en, to, tre eller fire stk. baller af gangen.
Vejer en storballe 500 kg og der er 4 kWh pr. kg. halm, kan man med 4 stk. baller og 3 fyringer max. erstatte en effekt på 800 (kW) kontinuerligt over 24 timer
 
500 (kg) x 4 (stk.) x 3 fyringer x 4 (kWh) x 0,8 virkningsgrad / 24 (h) = 800 (kW) kontinuert over 24 timer.
 
Formel for kedel valg:
 
Kg halm pr. fyring =                Effekt behov (kW) x 24 (h)                              
                                   Antal fyringer pr. dag x 0,8 virkningsgrad x 4 (kWh)     
Grafiki