Faust Bio-Flow II flis og træpille kedler

Faust Bio-Flow II kedlerne er automatiske biomasse kedler fra 130 kW til 1500 kW.
 
 
   

Bio-Flow II 130 kW til 1500 kW

Er en unik serie af biomasse fyrede kedler, der på trods af retro-designet er verdens mest avancerede kedel i sin klasse.
I Bio-Flow II serien får du:

 • Fuld vandkølet kedel, også låge og stokerrør er vandkølet.
 • Kedel der kan installeres til 4 bar drifttryk eller som åbent trykløst system.
 • Bevægelig trapperist udført i varmefast støbestål med stort areal der gør det muligt at udbrænde selv de langsomst forgassende brændsler.
 • 3 uafhængige primærluftzoner og sekundær over luft.
 • Dynamisk luft tilsætning i de 3 primær- og sekundærzonen som tilpasser sig brændsel og ydelse.
 • Mulig trimning af kedlen til våde eller tørre brændsler med keramiske sten (Tør og våd kedel i en og samme kedel).
 • Frekvensstyret røgsuger til undertryksregulering i kedel.
 • Automatisk tænding med mulighed for start /stop og sommerdrift. Systemet kan håndtere såvel modulerende drift med pausefyring som  start/stop med buffertank. Systemet med buffertank er også meget anvendeligt ved drift mod gennemløbstørrerier.
 • Pneumatisk sodblæsning af røgrørsslagene med styret og overvåget kompressor på kedel.
 • Aske system med askesnegle og containere som service frit håndterer selv det vanskeligste aske.
 • Multicykloner der kan lede aske til beholder eller via cellesluse til øvrige askesystem.
 • Faust ”Black Magic” styringen er en integreret del af kedlen og er koblet til internettet med heraf følgende muligheder for overvågning og SMS service.
 • Vel udbyggede brændselshåndteringssystemer fra de simpleste roterende fjeder udmadere  ”Springfeeder” over hydrauliske stang udmader systemer på stålbund eller til nedstøbning  ”drive in floor”, til de mest avancerede systemer med halm opriver og ”Pick and Place crane” til automatisk at fylde halmballer på halm opriveren eller udstyret med flisgrab til at fylde et mellemlager ”Hopper” med flis.

 

 

 

Grafiki